honda_sh_2016_8
honda_sh_2016_7
honda_sh_2016_6
honda_sh_2016_5
honda_sh_2016_4
honda_sh_2016_3
honda_sh_2016_2
honda_sh_2016_1

SH-125-150CC

Xin liên hệ để có giá tốt

Màu Sắc:

SH 125i – Phanh CBS
Đen
Đỏ
Trắng
Bạc
Xanh Lục – Đen
Xanh Lam – Đen
SH 125i – Phanh ABS
Đen
Đỏ
Trắng
Bạc
Xanh Lục – Đen
Xanh Lam – Đen
SH 150i – Phanh CBS
Đen
Đỏ
Trắng
Bạc
Xanh Lục – Đen
Xanh Lam – Đen 
SH 150i – Phanh ABS
Đen
Đỏ
Trắng
Bạc
Xanh Lục – Đen
Xanh Lam – Đen
Danh mục: , Từ khóa: , ,